วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

อาจารย์เขียว เทพทองรับรางวัล”สิงห์ทอง”ที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2558

วันที่23 มีนาคม พ.ศ.2558 ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี-รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี”ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กทมฯ โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)และสมาชิกสื่อมวลชนเครือข่าย องค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศได้เป็นผู้จัดพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ขึ้น ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดี คิดดี ปฏิบัติดีในเรื่อง”ธรรมาภิบาล” ตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเป้าประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับทุกสถาบัน ทุกองค์กร แต่ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามคือความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณ ที่เรียกว่าหลัก”ธรรมาภิบาล”(สิงห์ทอง)
 คณะกรรมการอำนวยการจึงได้จัดงานรางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี-รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปีขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่6 พ.ศ.2558ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เป็นบุคคลดีเด่นที่สมควรยกย่องและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งปีเพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นต่อๆไป โดยมีผู้ได้รับรางวัลนี้180ท่าน โดยนายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อ.เขียว เทพทอง)ได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มี”ธรรมาภิบาล”สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประจำปี พ.ศ.2558นี้


อ.เขียวรับรางวัล"สิงห์ทอง"

ไม่มีความคิดเห็น: