วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการสัมผัสที่หก ได้นำเอาชีวประวัติโดยย่อพร้อมกิจกรรมนำเสนอ

รายการสัมผัสที่หก ได้นำเอาชีวประวัติโดยย่อพร้อมกิจกรรมงานพิธีตามวัดวาอารามต่างๆที่ อ.เขียวได้ไปร่วมงานในฐานะที่ประพฤติตนเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2พ.ย.57ที่ผ่านมา


Of The Sixth Sense Brought a brief biography of the various temples and ceremonial activities. In. Green has joined the act as one of the Buddhist religion to help sustain the future eternity. On Sunday Nov 2, 57 days ago

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผงปถมัง อ.เขียว เทพทอง นสพ.อินทรีสยามเดือน พ.ย.57 ตีพิมพ์นำเสนอ

ข้อความโดยย่อ..วันที่19 ตุลาคม ที่ผ่านมา อ.เขียว เทพทอง ได้เข้าไปร่วมงานบุญกฐินที่วัดศรีจันต์ จ.สุพรรณบุรี พระอธิการอนพัทย์ อณุญฺตโร เจ้าอาวาสวัดศรีจันต์ ซึ่งวัดนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเหมือนต้นตำหรับผงปถมังและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ถือเป็นบุญท่านทราบว่าอาจารย์มีความรู้และเชี่ยวชาญในผงปถมัง จึงได้เมตตามอบผงปถมังให้เพื่อนำเอาไปเป็นมวลสารในวัตถุมงคลรวมกับของอาจารย์ที่มีแล้วอีกส่วนหนึ่ง โดยทางสำนักกำลังจะจัดทำขึ้นจำหน่ายแจกจ่ายให้กับศิษย์ภายในปีหน้า
“ผงปถมัง”คือผงเริ่มต้นที่สุดแสนวิเศษ 1ใน5ต่อตามด้วย ผงอิธิเจ- ผงมหาราช- ผงพุทธคุณ และ ผงตรีนิสิงเห ของครูอาจารย์แต่เดิมท่านทำไว้ โดยจากตำหรับตำราและหนังสือที่สามารถอ้างอิงได้ 
ผงปถมังคือผงพุทธคุณอันถือเป็นที่สุดแห่งมวลสารในสยาม ที่ต้องฝึกฝนสมาธิจิตให้นิ่งในนิ่ง ความพากเพียรพยายามที่จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกว่าจะได้มาซึ่งผงปถมัง, คัมภีร์ปถมังแต่เดิมมีอยู่หลายตำรับ แต่ละตำรับอาจมีวิธีการทำแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน โดยหลักแล้วคือเริ่มที่ทำตัวนะ เมื่อสำเร็จเป็นนะพินทุแล้วก็อาจแยกออกไปหลายแบบ เป็นคัมภีร์ปถมังภาณวาร ปถมังองควิฏฐาร หรือตำรับอื่น ๆ ที่มีวิธีการต่างกันไปอีกก็เป็นได้ อย่างไรก็ดีผงพุทธคุณทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากหมดซึ่งความตั้งมั่น-อุตสาหะและอดทน ”ปถมัง”เป็นความเชื่อโบราณของไทยซึ่งปัจจุบันหาผู้ทึ่สืบทอดความรู้ในวิชานี้ มีไม่มากนัก A brief,On 19 October, in.  Ajarn Keaw Thept thong had joined a religious ceremony , Suphan Buri. Rector before Allah on Robert Putnam's assuming the abbot of Wat Si Chan post. This measure is known as the original powder Ptmag and celebrated around. Considered the merits of you know I have the knowledge and expertise in powder Ptmag. The Charity Ptmag powder to bring out the mass of the object, as well as teachers with another part. Culture is made ​​available and distributed to students next year.

"Ptmag powder" is the perfect starting powder. 1 in 5, followed by gel powder it Works - Great powder - powder and powder of all that's new, but the teachers can do. From the authentic texts and books that I can refer to it.
Ptmag powder is powder which is most of the mass in Siam. To practice meditation to rest in peace. Unremitting efforts to work your whole body and soul than to acquire powder Ptmag, Bible Ptmag Originally there were several formulations. Each product may have different ways of doing the same. The key then is to start doing it. When I was a dot, it may split in various ways. The Bible Panwar Ptmag organization makes the rule base Or other treatments that are way different to the other is not. However Powder all the above, it will not happen at all if it is a stand - perseverance and patience. "Ptmag" was the ancient belief of Thailand, currently employed for the inherited

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.เขียว-อ.ป้อม ลงนะเมตตาเพื่อความเป็นสิริมงคลงานกฐิน จ.สุพรรณบุรี

อ.เขียว เทพทอง-อ.ป้อม ลงนะเมตามหานิยมให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมบุญงานกฐินที่วัดศรัสันต์มณฑาราม(วัดไผ่แปลกแม่) อ.สวนแตง จ.สุพรรณบุรี วันอาทิตย์ที่2 พ.ย. 57 งานบุญใหญ่ประจำปี
Ajarn Keaw Thept thong & Ajarn Pom,  it's popular with people who travel to religious Buddhist Wat Pai Plak Mea . Suantaeng, Suphan Buri. Sunday 2 Nov 57 annual festivals.

อ.เขียว-อ.ป้อม เดินทางช่วยงานกฐินวัดไผ่แปลกแม่

อ.เขียว เทพทอง ลงนะเมตามหานิยมให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมบุญงานกฐินที่วัดศรัสันต์มณฑาราม(วัดไผ่แปลกแม่) อ.สวนแตง จ.สุพรรณบุรี วันอาทิตย์ที่2 พ.ย. 57


งานบุญใหญ่ประจำปี

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการสัมผัสที่หก ได้นำเอาเรื่องราวและกิจกรรม อ.เขียว เทพทอง ออกสื่อนำเสนอ

วันอาทิตย์ที่2 พ.ย. 57ที่ผ่านมา รายการสัมผัสที่6 ได้นำเอาเรื่องราวและกิจกรรมของ อ.เขียว เทพทอง นำเสนอต่อสาธารณะชน ซึ่งรายการนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในเรื่องของพุทธคุณ-อิทธิปาฎิหาริย์เวลา