วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพงานไหว้ครูประจำปี อ.เขียว เทพทอง 1 พฤษภาคม 57ที่ผ่านมา

ประมวลภาพงานพิธีไหว้ครูประจำปี วันที่ 1 พฤษภาคม 57 
(วันแรงงานแห่งชาติ)

The Rallysprint 1 May 57 (Memorial Day), a ceremony was held annually. The followers of both Thailand and abroad to attend the ceremony this a lot.