วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

No.61 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว

No.61 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว


No.60 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว

No.60 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้วNo.59 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว


No.59 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว
No.58 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้วNo.58 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว
No.56 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว

No.56 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้วNo.55 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว

No.55 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ววันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ.เขียวร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลอาศรมบ้านแก้ว

อ.เขียว เทพทอง , อ.ป้อม เข็มทอง เข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล พร้อมครอบเศียรครู ให้กับลูกศิษย์ที่อาศรมบ้านแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


Ajarn Keaw Thept thong & Ajarn Pom Kem thong. The ceremony was attended Sacred Chant The head teacher cover Pupil, The Hermitage, Arsom Ban kraw., Muang. Supanbure.

No.54 อ. เขียว อาศรมบ้านแก้ว


 อ.เขียว อาศรมบ้านแก้ว