วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บรรยากาศในงานพิธีไหว้ครูประจำปีสำนักสักยันต์ อ เขียว เทพทอง ปี พ.ศ.57ที่ผ่านมา

บรรยากาศที่สำนักสักยันต์ อ.เขียว เทพทอง มีลูกศิษย์มารอแต่เช้าเพื่อเข้าครอบครูจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีคณะศิษย์ชาวใต้หวันทั้งชายและหญิงแต่งชุดขาว มาช่วยในกิจกรรมเป็นประจำทุกปี


The atmosphere tattoo Thepthong Aj.Keaw Thept tong has had to wait for the morning to cover many teachers. The atmosphere is bustling with Disciples of the day with the men and women dressed in white. To assist in activities annually.