วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ททบ.5สัมภาษณ์ความเห็น อ.เขียว เทพทอง เรื่องนางไม้ในความเชื่อ


อ.เขียว เทพทอง ได้ให้ความคิดเห็นในรายการ “บันทึกลึกลับ” เกี่ยวกับเรื่องราวของกระสือและนางไม้ ว่าเป็นความเชื่อที่มีการอ้างอิงด้วยการบันทึกอีกทั้งได้รับฟังจากปากหนึ่งมาสู่ปากหนึ่งข้ามยุคข้ามสมัยมา จนตราบกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งมีมาแต่โบราณสามารถเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จึงได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้Aj.Keaw Thepthong have to comment on the list. "Mysterious" about the story of filth-eating spirit and nymphs. That is believed to contain a reference to the record, and have been hearing from mouth to mouth across the across the display. Until now, as long as Which has since ancient times to believe that is what these events actually occurred. Discussion was brought out to obtain perceptions aware of these stories.


ไม่มีความคิดเห็น: