วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

No.006
No.005
No.004
No.003 18 พ.ย. 57 อ.เขียว เทพทอง วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม อ.เมือง จ.ชุมพรNo.002 อ.เขียว เทพทองเจ้าพิธีอ่านโองการ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม อ.เมือง...

No.001 อ.เขียว เทพทองเจ้าพิธีอ่านโองการ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม อ.เมือง จ...


อ.เขียว เทพทอง เดินทางไปร่วมงานพิธีวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม จ.ชุมพร

อ.เขียว เทพทอง เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกวัตถุมงคลพร้อมเหล่าคณาจารย์ชื่อดังจา่กภาคใต้กว่า20รูปที่วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ต.หาดทรายรี จ.ชุมพร ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น "ัรักชาติ สามัคคี"เมื่อวันที่ 18ธันวาคม พ.ศ.2557 ท่ามกลางประชาชนที่ศรัทธาเข้าร่วมงานพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

่้


Ajarn Keaw Theptthong cred object with teachers celebrated offered from the South than 20 images at Wat Keatudomsakvnaram  Chumphon. Amulets, amulet "Whether patriotic unity" on the day. on 18 December 2557, the faith of the people attending the ceremony was a lot.

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ.เขียว เทพทอง คว้า 2 รางวัล ดีเด่นแห่งปี

นสพ.7 จังหวัดภาคกลาง"อินทรีสยาม"ได้นำเสนอผลงานที่ อ.เขียว เทพทอง ที่ได้อุทิศตัวเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่ได้เกื้อหนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนา กระทั่งเป็นที่ประจักษ์ มีผลงานต่อสาธารณะชนจนได้รับรางวัล "ตาชั่งทอง"และรางวัล"พ่อดีเด่น"ประจำปี พ.ศ. 2557

            ที่ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สกท.)และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค(สสคบ.) ได้รับมอบถ้วยรางวัล”ตาชั่งทอง”พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้กับ อาจารย์ สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ ทนายความผู้ประณีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพ  หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันในนามของ “อ.เขียว เทพทอง”  ซึ่งถือได้ว่าในเวลานี้ อ.เขียว ท่านได้สร้างชื่อเสียงกระทั่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในพุทธบริษัทที่ได้ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการออกร่วมงานในพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลและช่วยในด้านพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ทีอุทิศตนเองร่วมงานพิธีตามวัดวาอารามต่างๆอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนเป็นที่ประจักษ์
           ทั้งนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงประธานพระนามย่อ ญสส.ประดิษฐานบนโล่รางวัล”ตาชั่งทอง”ประดิษฐานบนโล่รางวัล ให้เป็นเกียรติคุณ ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็น”บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี” เพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคุณค่าที่ดีงานนี้ให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป โดยให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
          พร้อมกันนี้ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557ที่ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ”วันพ่อ”เพื่อมอบรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งปี-สตรีดีเด่นแห่งปี-ลูกตัวอย่างกตัญญู” ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยบุคคลต้นแบบอย่างที่ดีจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน บุคคลทั่วไป  โดยในงานพิธีครั้งนี้ อ.เขียวเป็น1ใน19ท่านที่ได้รับรางวัล”พ่อดีเด่นแห่งปี”ประจำปี พ.ศ. 2557นี้
             อ.เขียวกล่าวว่า นับเป็นเกียรติมากที่หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร ได้เดินทางมามอบโล่รางวัลครั้งนี้ด้วยตอเอง ถือเป็นปีที่มีความหมายเป็นปีที่ดีหลังจากที่ได้อุทิศตนเองช่วยงานสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี รางวัลที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลนี้นั้นถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่ายิ่งในชีวิตหลังจากที่ได้รับรางวัล”เทพทอง”มาเมื่อปี พ.ศ.2555 และถือว่าเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประธานพระนามย่อ ญสส.ประดิษฐานบนโล่รางวัล”ตาชั่งทอง” ที่ตนเองได้รับมานี้ เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล
             อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรางวัลเทพทอง-รางวัลตาชั่งทอง และรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี ทั้งหมดถือว่าเป็นรางวัลแห่งความพากเพียร-เกียรติยศและชื่อเสียง ที่ตนเองได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน แต่ทั้งนี้ก็ยังรักษาปฏิธานคำมั่นเดิมในการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทตามที่เคยปวารณาตนไว้ ว่าหากวัดวาอาราม-หรือสำนักสงฆ์ที่ใด ที่มีความต้องการให้เข้าร่วมช่วยเหลือในงานพิธีต่างๆ ก็ยังสามารถติดต่อมาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเหมือนเดิมที่หมายเลข 081-318-2552 , 081-234-9734Newspaper seven central provinces "Eagle Siam" December 2557 issue of the present town. Ajarn keaw Thept tong at the dedication of a Buddhist who support sustain life. Is apparent even A contribution to the public until the award. "Scales of Gold" and "Dad" for the year 2557.