วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์เขียว ทำพิธีสาวน้ำตาเทียนสะเดาะห์เคราะห์แก้วิบากกรรม


รายการสัมผัสที่ 6 ได้เข้าถ่ายทำพิธีสาวน้ำตาเทียนซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์และแก้วิบากกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ประสบวิบากกรรมตามแนวทางของโหราศาสตร์ที่สำนัก อ.เขียว

The Six Sense has filmed the ceremony, the couple drippings rites to exorcise and cure misfortune to good fortune to those who suffer misfortune by way of astrology at Ajarn Keaw's office.

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของอาจารย์ทอง ตลาดพลู ปรมาจารย์สักยันต์ที่ผมให้ความเคารพนับถือ
ขอ ไว้อาลัยกับการจากไปของ "อาจารย์ทอง ตลาดพลู" ซึ่ง อาจารย์เขียว ขอยกย่องท่านเป็น ปรมาจารย์แห่งการสักยันต์ของยุคนี้อย่างแท้จริง ที่ไม่มีอาจารย์ท่านใดเทียบเทียมได้ ในการสิ้นชีวิตของอาจารย์ทองในครั้งนี้. อาจารย์เขียวถือว่าได้ศูนย์เสียบุคคลากรที่หายากและมีความสำคัญท่านหนึ่ง ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม-จริยธรรม  ขอบุญบารมีที่อาจารย์ทองได้กระทำสั่งสมมาจงนำดวงวิญญาณของไปสู่สุคติภพด้วยเทอญ.
ด้วยใจและด้วยความเคารพของอาจารย์เขียว

We mourn the departure of the "Ajarn Thong Talad-plu ", which Ajarn Keaw applude. Gurus of the tattoo is truly the era .  In the death of Ajarn Thong this time. Ajarn Keaw feel as he loose an important person that replete with moral - ethical one. We pray for a spirit of professor Bring collective soul rest in peace.
 

With heart and respect of faculty Ajarn Keaw.