วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นสพ.คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่10พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้นำเอาเรื่องราวของ อ.เขียว ผู้เชี่ยวชาญในพิธีกรรมแห่งพระเวทพร้อมบmความที่น่าสนใจมานำเสนอ

'อ.เขียว ท่าพระ'ผู้เชี่ยวชาญในพิธีกรรมแห่งพระเวท
'อ.เขียว ท่าพระ'ผู้เชี่ยวชาญในพิธีกรรมแห่งพระเวท : คอลัมน์ พระเครื่องคนดัง
        จุดประสงค์หลักในเรื่องของ "การสักยันต์" เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น จะทำให้มีโชค แคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน และพ้นจากอันตรายต่างๆ โดยมีความเชื่อว่า รูปแบบลายสักหรือยันต์แต่ละชนิดจะให้คุณที่ต่างกัน และผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่แต่ละสำนักกำหนดไว้ เช่น ห้ามด่าบิดามารดา ห้ามลบหลู่ครูอาจารย์ เป็นต้น
         อักขระและลวดลายที่ใช้สักกันนั้นเป็นแบบอักษรขอม และใช้ภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ "ยันต์" ไว้ว่า  คือ ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้า ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้นว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ เรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้นว่า ลงเลข ลงยันต์
            ปัจจุบัน "สำนักสักยันต์" เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่สักโดยพระสงฆ์ และฆราวาส หนึ่งในจำนวนนี้มีอยู่สำนักหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ คือ "สำนักสักยันต์ของ อ.เขียว ท่าพระ" หรือ นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ ที่มีดีกรีเป็นถึงทนายความ แต่ด้วยจิตใจที่รักในพระเวทและศาสตร์ที่ลี้ลับ นายสุภพ หลังจากศึกษาจบวิชาชีพทนายความ แต่กลับกลายมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของสัก-เสก-เลขยันต์ และเข้าศึกษาวิชาขอมโบราณกับพระเกจิพร้อมกับศึกษาจากตำราต่างๆ กระทั่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในอักขระและเลขยันต์อย่างลึกซึ้ง และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาเข้าถ่ายทอดสู่วงการสักยันต์กระทั่งมีชื่อเสียง เป็นที่เชื่อถือ ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบ รางวัลพระราชทาน "เทพทอง" ให้แก่ อ.เขียว ท่าพระ
               อ.เขียว บอกว่า เงินที่ได้มาจากค่าบูชาครูในการสักยันต์ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้สักแพงถึงขนาดครั้งละหลายพันหลายหมื่นบาท ส่วนใหญ่สักยันต์ราคาหลักร้อยถึงพันหากเป็นภาพที่ใหญ่โดยจะเน้นไปที่พุทธคุณ แห่งเมตตาเป็นหลัก สักลงยันต์ไปให้เป็นเมตตามหานิยมให้เอาไปทำมาค้าขาย นำเอาไปประกอบสัมมาอาชีพให้อยู่กินร่วมกันได้อย่างไม่ขัดสนให้ผู้หลัก ผู้ใหญ่รักใคร่ชอบพอรับราชการเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้น น่าจะดีกว่า ส่วนวัตถุมงคลของผมที่ออกไปนั้นเป็นเหรียญ "พระพิราบ" ส่วนใหญ่จะแจกจ่ายให้ศิษย์ที่เข้ามารับการสักยันต์เป็นขวัญถุงไม่ได้ทำขึ้น มาจำหน่าย
             ส่วนเงินที่ได้มาจากการสักยันต์ อ.เขียว ท่าพระ บอกว่า ได้นำไปซ่อมแซมต่อเติมสำนักก็ทำใกล้จะเสร็จแล้ว หลังจากนั้นโครงการต่อไปที่คิดเอาไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วคือจะก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือผู้คนโครงการนี้กำลังคิดได้อยู่ระยะหนึ่งแล้ว โดยจะนำเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาให้เป็นรูปร่างให้ ได้ หากสำเร็จก็น่าที่จะช่วยเหลือสังคมโดยรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยทุกๆ ปีสำนักได้จัดให้มีพิธีครอบบูชาครูทุกวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปีเป็นหลัก ส่วนปลายปีจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่วันจะเปลี่ยนไปตามฤกษ์ยามที่เป็นมงคลตามโหรศาสตร์ 
              สำหรับวัดใดมีความประสงค์ต้องการให้ทำพิธีบวงสรวงเทพ-ครอบครูประจำปีสามารถ ติดต่อได้ที่ โทร.๐๘-๘๔๘๗-๔๕๖๗ ทั้งนี้ อ.เขียว จะไปร่วมทำพิธีให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อหวังเพียงอานิสงค์บารมีแห่งแรงครูที่ได้กระทำไปให้เกิดความ เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็นที่ตั้งเท่านั้น                 "ส่วนใหญ่สักยันต์ราคาหลักร้อยถึงพันหากเป็นภาพที่ใหญ่ โดยจะเน้นไปที่พุทธคุณแห่งเมตตาเป็นหลัก สักลงยันต์ไปให้เป็นเมตตามหานิยมให้เอาไปทำมาค้าขาย นำเอาไปประกอบสัมมาอาชีพให้อยู่กินร่วมกันได้อย่างไม่ขัดสนให้ผู้หลัก ผู้ใหญ่รักใคร่ชอบพอรับราชการเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นน่าจะดีกว่า" 

'Ajarn Keaw Thept thong' experts of Vedic rituals.
'ajarn keaw' experts of Vedic rituals column amulets communities.
The main purpose of the "Tattoo" is a superstition like to make a fortune Safety invincible and from the dangers. We believed that the A tattoo or talisman will give you a different kind and those who get a tattoo will have to follow the regulations set forth by each agency as not scold parents and Do not disrespect the teachers.
           Characters and patterned using a different font is Khmer. And Pali majority. The Dictionary Academy not provide the definition of "Talisman" that is square or line numbers. Characters or graphics jot or carved onto a fabric skin, wood, metal, etc., are read as Talisman 's New Sing It Talisman God 5 He called collar or fabric or patterned so that the shirt talisman
Yant called verbs that do . that number down to talisman Present " the talisman " happens a lot. Tattoo by both clergy and lay one of these is the one that has been popular at the beginning of the country is "  Ajarn Keaw tattoo Thept thong " or Mr. Supachai The invention Repair The degree is reached. lawyer But with love in mind the Vedas and science , the mysterious Mr. Supachai Cup after finishing studies , professional attorneys. It turns out , obsessed with the story of a - Bewitched - occult. And the study of ancient Khmer monks and students from various texts . Even a person who specializes in character and deeply occult . And apply what they learn into the broadcast to even famous tattoo is reliable . However , on 11 November 2555 the King ordered the bundle Adm. Constitution Sindhvananda was privy to the stead . Royal Award "golden goddess" to Ajarn keaw Thept thong.
Ajarn Keaw said that the proceeds from the offering to tattoo teacher . I did not time it is polled tens of thousands of baht . Most tattoo the core of the thousands if a major emphasis on the grace of mercy will prevail. Tattooed talisman to the great kindness to want to do the trade . Brought to comprises gained a career that cohabitation is not poor adult affectionate affinities served prosperity would be better than the object , that is , that as the coin , "the Dove ," the majority will. distributed to students who receive a tattoo as a gift, do not make up for distribution.
  The proceeds from the tattoo say Tha District, Green has led the renovation was done close to finished. The next project that took a while to establish a foundation to help people into this program thinking it is one. It will take the knowledge they have learned on this project to get into shape . If successful , it will help society as a whole to some extent every year by the Bureau held a worship ceremony cover all teachers on May 1 of each year , essentially . The end of the year will be held in early November . But varies according to the astrologer, an auspicious auspicious science .
  For any measure intended to sacrifice to God - cover annual teacher contact. Ajarn Keaw .08-8487-4567 call to attend a ceremony at no cost in any way. The only hope for the prestige and benefits of the teachers have done to achieve prosperity in life is only.
"Most of the hundreds of thousands of people for good prices, if the picture is big. It primarily focuses on the grace of mercy. Tattooed talisman to the great kindness to want to do the trade. Brought to comprises gained a career that cohabitation is not poor adult affection affectionate prosperous that government is better ".


นสพ.คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่10พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้นำเอาเรื่องราวของ อ.เขียว ผู้เชี่ยวชาญในพิธีกรรมแห่งพระเวทมานำเสนอ


หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับประจำวันเสาร์ที่10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ในคอลัมภ์ “พระเครื่องคนดัง” ได้นำเสนอเรื่องราวของ “อาจารย์เขียวเทพทอง” โดยยกย่องให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพระเวทย์และมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องของอักขระและเลขยันต์ที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงการสักยันต์ที่มีพุทธคุณมีพลังที่เน้นไปทางด้านเมตตามหานิยมโดยสามารถที่จะนำเอาไปประกอบกิจการค้าและเป็นที่นับถือของบุคคลต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์มากโดยในเวลานี้ถือว่า อ.เขียวได้ก้าวขึ้นมานั่งอยู่ในอันดับต้นๆของอาจารย์ด้านพระเวทย์และอาจารย์สักยันต์ในเวลานี้ที่มีคนให้ความเคารพนับถือและเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้รับพระราชทานรางวัลเทพทองอันทรงเกียรติและยังเป็นอาจารย์สักยันต์คนแรกของแระเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

Newspaper Komchadluek Saturday , May 10, 2557 in the column " Celebrity News " had presented the story. "Ajarn Keaw Thept thong" by regarded as those with expertise in the magic and have a deep knowledge about the characters and the occult since ancient times. Includes a powerful talisman with grace oriented toward the mercy popularity can be taken to a respectable merchants and individuals , more time magically is considered . Ajarn Keaw has stepped up sitting in the top part of the teachers and professors of the magic talisman , this time with a person to respect and to watch a lot until I awardees . prestigious gold and also the first tattoo I 'm in Thailand to receive this award .