วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาทินัดดามาตุ มอบรางวัล"พระกินรี"ให้ อ.เขียว

มอบรางวัล”พระกินรี”...หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาทินัดดามาตุ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”พระกินรี”เชิดชูเกียรติคุณครั้งที่5 ประจำปี พ.ศ.2558 จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกการพิจารณาตามโครงการยกย่องและสรรสร้าง”คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอบพระยุคลบาท”ทั้งสิ้นจำนวน 210 ท่าน โดยอาจารย์ สุภพ ซ่อมประดิษฐ์(อ.เขียว)และ นส.ธัญญารัตน์ ใจดี(อ.ป้อม)ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ”พระกินรี” พร้อมเหล่าดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทมฯ 26 ม.ค.58
Award for "Par Kinnare" ... R. equation fortune Kitiyakara secretary in her memoirs God Worawong Soamsawali King King Award maternal grandson. Came to preside over the ceremony, " Par Kinnare " exalted honor of the 5th Annual Conference 2558 organized by the program director of radio, television, newspapers (brightness. NT) to award prizes to those. has been selected for consideration by the praise and create "good thoughts, good society based around at the faces," a total of 210 members of Ajarn Supop Sompardit (Ajarn Keaw) and. Miss. Tanyarat Jidee (Ajarn Pom) has been selected to receive the prestigious award, " Par Kinnare" with celebrities and famous people in society. The Chulabhorn Research Institute, Lak Si, Bangkok, 26 Jan 58.