วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อ.เขียว เทพทอง) บุคคลสงเคราะห์ดีเด่น,พ่อดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2557

นิตยสาร อาชญากรรม เบื้อหลังข่าว นำเรื่องราวของ อ.เขียว เทพทอง รับ2รางวัลดีเด่นนำเสนอเป็นสกุ๊ปในรายงานพิเศษฉบับประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ความว่า....ที่ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สกท.)และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค(สสคบ.) ได้รับมอบถ้วยรางวัล”ตาชั่งทอง”พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้กับ อาจารย์ สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ ทนายความผู้ประณีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพ  หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันในนามของ “อ.เขียว เทพทอง”  ซึ่งถือได้ว่าในเวลานี้ อ.เขียว ท่านได้สร้างชื่อเสียงกระทั่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในพุทธบริษัทที่ได้ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการออกร่วมงานในพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลและช่วยในด้านพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ทีอุทิศตนเองร่วมงานพิธีตามวัดวาอารามต่างๆอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนเป็นที่ประจักษ์เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
                     ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่กรมประชาสัมพันธ์ กทมฯ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิตติยากร เลขานุการใน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาต เป็นประธานในโครงการ”เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน” เทิดทูนพระเกียรติวันพ่อ อ.เขียว ท่านได้เป็นหนึ่งใน19ท่านที่ได้รับรางวัลอันสูงค่านี้
             โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา อ.เขียว ท่านได้อุทิศตนเองช่วยงานสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี รางวัลที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลนี้นั้นถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่ายิ่งในชีวิตหลังจากที่ได้รับรางวัล”เทพทอง”มาเมื่อปี พ.ศ.2555 และถือว่าเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประธานพระนามย่อ ญสส.ประดิษฐานบนโล่รางวัล”ตาชั่งทอง” ที่ตนเองได้รับมานี้ เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล 
             อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรางวัลเทพทอง-รางวัลตาชั่งทอง และรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี ทั้งหมดถือว่าเป็นรางวัลแห่งความพากเพียร-เกียรติยศและชื่อเสียง ที่ตนเองได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน แต่ทั้งนี้ก็ยังปฏิธานคำมั่นเดิมในการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทตามที่เคยปวารณาตนไว้ ว่าหากวัดวาอาราม-หรือสำนักสงฆ์ที่ใด ที่มีความต้องการให้เข้าร่วมช่วยเหลือในงานพิธีต่างๆ ก็ยังสามารถติดต่อมาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเหมือนเดิมที่หมายเลข 081-318-2552 , 081-234-9734


       Convention Center, Chulabhorn Research Institute. Bangkok The Federal Commission for Children and Youth of Thailand (BOI) and the Institute protect the consumer (post crush.) Has been awarded a trophy, "Scales of Gold"  Gife, Mr.Supop compardit, provided with a lawyer who sued invention may repair eclecticism of the criminal court in Bangkok. Or the general public, known as the "Ajarn keaw Thept thong," which holds that at this time in. Green has built a reputation even as widely known as one of the Buddhists who have helped preserve the Catholic. participating in the ritual chanting of sacred objects and assist in the rituals. They are those who dedicate their ceremonies in the temples regularly lacked all these years, as is evident on Friday, November 21, 2557.
                      Later on Monday, November 24 at the Public Relations Department, Bangkok, R. fame fortune secretary hard in her memoirs Soamsawali Worawong Lord Jesus Christ the King presides over the net. As president of the "King of the King" exalted honor of Father's Day. Ajarn keaw, will be one of 19 people who have won a high value.
              By constantly coming in. Ajarn keaw, has devoted himself to public office continuously for many years. The second prize was awarded this prize is considered to be prestigious and valuable in life after having received the "Thept thong" came in 2555 and is considered the most prestigious address that. Holiness Pope Patriarch Sklmhasag prinaik Abbreviated name of God, The SS. Enshrined on plaques "golden scales" where they get this. To honor the family.
              However, whether the Thept thong Award - Awarded gold scales. And the father of the year. All considered a reward of perseverance - honor and reputation. That they have persisted for a long time. However, it was also profitable Jonathan pledged to act as a Buddhist commitment as previously described. If temples - or any priest. Who want to participate in various events help. It also can come without a cost, but somehow the same at 081-318-2552, 081-234-9734.

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดงานประจำปียิ่งใหญ่ อ.เขียว เทพทอง-อ.ป้อม เข็มทอง เข้ารว่มงานพร้อมกับประชาชนหลายหมื่นคน

สำนักงานเขตธนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยแดงโกบ๊อ(คนดังย่านฝั่งธนบึรี)จัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยิ่งใหญ่ ปิดถนนลาดหญ้า อ.เขียว เทพทอง-อ.ป้อม เข็มทอง นำวัตถุมงคลเหรียญพระเจ้าตากสินพิมพ์เม็ดแตงมาแจกฟรีให้กับประชาชนหลายหมื่นคนที่เดินทางมาร่วมสักการะเมื่อวันที่ 27ธันวาคม พ.ศ.2557ที่ผ่านมา


School District Office, in conjunction with the municipal authorities. Blog with Dang Kobor  (Celebrity's on the trigger-Marie) celebrated monument of King Taksin the Great. Off road Ladya. Ajarn Keaw Thept thong - Ajarn Pom Kem thong. Fort Enoki the Sacred King coin type melon seeds distributed free to tens of thousands of people to attend worship on 27 December 2557 at the latest.