วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อ.เขียวเทพทอง เดินทางเข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ที่วัดสุทธาวาส บุคคโล


อ.เขียว เทพทอง..เข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ที่วัดสุทธาวาส ในวันมหามงคลครั้งนี้ ได้ประพรมน้ำมนตร์ให้เหล่าคณะสิงโตกว่า 20คณะที่เข้าร่วมงานพร้อมครอบเศียรครู-ลงนะหน้าทองให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานครั้งนี้โดยเงินรายได้มอบให้ทางวัดทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


Ajarn Keaw Thept tong.. Fort exhibitors wrong. Sutthawat measured On this auspicious The sprinkling of holy water to the lions than these. 20 staff to attend and cover the head teacher - my belly into a hotel, joined this time by the proceeds donated to the temple for offerings to Buddha.

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Clip อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมงานในวันเข้าพรรษา ที่วัดสุทธาวาส บุคคโล กทมฯ


อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมงานในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดสุทธาวาส บุคคโล กทมฯ โดยประพรมน้ำมนตร์ให้กับคณะสิงโตเกือบ30คณะที่เดินทางมาร่วมงานหน้าพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมหามงคล


Ajarm Keaw Thepthong exhibitors wrong. Thon Buri, Bangkok Sutthawat measured by sprinkling holy water on the Lions nearly 30 faculty who travel to work in front of the temple. To the prosperity on the auspicious day.

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อ.เขียว ปลุกเสกวัตถุมงคล

ภาพส่วนหนึ่งในงานพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่และปลุกเสกวัตถุมงคลที่สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยงานพิธีครั้งนี้ ได้เชิญพระเกจิอาจารย์เข้าร่วม อาทิเช่น ลพ.แป๊ะ วัดสว่างอารมณ์(เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) ลพ.ชำนาญ วัดบางกุฏีทอง และ ลป.ศรีโลกอุดร พร้อมด้วย อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมในงานพิธีครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6ก.ค.57ที่ผ่านมาท่ามกลางลูกศิษย์เข้าร่วมงานพิธีคับคั่ง

Visual part of the liturgy chanted sacred object Prn Colossus and agency practice Recluse novices. Ayutthaya The ceremony was Invited participants, including the instructor LP. Paea Wat Sawang Arom (as president disciplines) LP. Chamnan Wat Bang Kudi Thong and LP. SRI Olkaudr with Ajarn Keaw Thepthong participated in the ceremony on this occasion. day 6 Jul 57 past pupils attended the ceremony event.

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อ.เขียว เทพทอง เดินทางเข้าร่วมในงานพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ที่สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา


คลิปส่วนหนึ่งในงานพิธีของ อ.เขียว เทพทอง ในงานพิธี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้จัดงานสวดภาณยักษ์ใหญ่และปลุกเสกวัตถุมงคล โดยในงานพิธีครั้งนี้ฤๅษีเณร ได้เชิญ อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล


Video cilp of the ceremony. Ajarn Keaw Thepthong agency practice Recluse neophyte ceremony. Ayutthaya The event and chanted sacred hymns Prn giants. The ceremony was inverted clauses Ajarn Keaw Thepthong invited participants chanted sacred objects.

อ.เขียวร่วมพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณรคลิปส่วนหนึ่งในงานพิธีของ อ.เขียว เทพทอง ในงานพิธี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้จัดงานสวดภาณยักษ์ใหญ่และปลุกเสกวัตถุมงคล โดยในงานพิธีครั้งนี้ฤๅษีเณร ได้เชิญ อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล


Video cilp of the ceremony. Ajarn Keaw Thepthong agency practice Recluse neophyte ceremony. Ayutthaya The event and chanted sacred hymns Prn giants. The ceremony was inverted clauses Ajarn Keaw Thepthong invited participants chanted sacred objects. 

อ.เขียวร่วมพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร No.6

อ.เขียวร่วมพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร No5
อ.เขียวร่วมพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร No.4อ.เขียวร่วมพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร No.3

06.07.57อ.เขียวร่วมพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร
อ.เขียว ออกงานพิธีสำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร ต.โพธิ์แตง จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ก.ค.57


คลิปส่วนหนึ่งในงานพิธีของ อ.เขียวเทพทอง ในงานพิธี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้จัดงานสวดภาณยักษ์ใหญ่และปลุกเสกวัตถุมงคล โดยในงานพิธีครั้งนี้ฤๅษีเณร ได้เชิญ อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล