วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

งานพิธีสมโภชน์หลวงปุ่ทวดองค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยอ.เขียวท่าพระเจ้าพิธีงานสมโภชน์หลวงปู่ทวดปางธุดงค์วัตรองค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย
       เมื่อวันที่ 3มีนาคม พ.ศ. 2557ที่ผ่านมาพระใบฏีกาเทียนชัย สุภัทโท(เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีสมโภชน์องค์หลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์น้ำหนักรวม80ตันมีความสูงรวม49 เมตรหรือเทียบเท่ากับความสูงของตึกราว15ชั้นใช้งบประมาณการก่อสร้างไปทั้งสิ้นถึงปัจจุบันราว50ล้านบาท
     พระใบฎีกาเทียนชัย กล่าวว่า ทางวัดได้เริ่มโครงการสร้างหลวงปู่ทวดประทับยืนปางธุดงค์วัตรองค์นี้ตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2553 โดยพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อนุญาตให้จัดสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อว่าอุทยานหลวงปู่ทวดเฉลิมพระเกียรติครั้นองค์หลวงปู่ทวดสร้างเสร็จเรียบร้อยทางวัดแม่ตะไคร้จึงได้จัดงานพิธีสมโภชน์องค์หลวงปู่ทวดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อให้สาธุชนทั่วไปที่ได้ร่วมบุญในการก่อสร้างได้เข้ามาร่วมยินดีและสักการะกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และหลังจากนี้ต่อไปทางวัดก็คงจะต้องบอกบุญผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยการก่อสร้างในส่วนของฐานซึ่งเวลานี้มีเพียงโครงสร้างยังคงจะต้องหารวบรวมปัจจัยอีกราว15ล้านบาทเพื่อให้ส่วนฐานสำเร็จลุล่วงต่อไปตามโครงการอุทยานหลวงปุ่ทวดที่ทางวัดได้จัดจัดทำขึ้น
Ceremony " Luangpu Tuad" the biggest and highest in Thailand
On 3 march 2014, an abbot of Wat Mea takrai ( Pra Baideeka Teanchai Supatto) Chiengmai. Who create the ceremony of Luangpu Tuad which biggest and highest in Thailand (high 48 M).

 Pra Baideeka said that we start to build Luangpu Tuad since 2011, by called " Luangpu Tuad park" when this place has been done. They planned to ceremony this place for people who wish to make merit from now on they need a money from donation to finished all of this statue around 15 million baht.

ไม่มีความคิดเห็น: