วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

อ.เขียว เทพทอง ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในพระอุโบสถวัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่


อ.เขียวทำพิธีปลุกเสกเดี่ยววัตถุมงคลในพระอุโบสถมหาอุตม์วัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ ในช่วงบ่ายเป็นรอบที่สอง หลังจากที่ในช่วงเช้าร่วมปลุกเสกกับพระเกจิอาจารย์ภาคเหนือไปแล้ว โดยกล่าวว่าต้องการให้วัตถุมงคลที่ลูกศิษย์นำเอาบูชานั้นมีพุทธคุณเต็มที่ให้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ให้เป็นสุดของของวัตถุมงคล
Aj,Keaw Thepttong., Made sacred ceremony for the temple Wat PacoRabanne grass Chiang Mai. During the second round. After the morning chanting together with the instructor to the north. He said to let the students take the sacred shrine is full to bursting with amazing grace Buddha preaching to you maximus of the object.

อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมพิธีกับพระเกจิสายเหนือปลุกเสกวัตถุมงคลวัดแม่ตะไคร้ในพระอุโบสถ จ.เชียงใหม่ 14กันยายน 57...


พระใบฏีกาเทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ จัดงานบุญใหญ่ฉลองอายุ52ปี จัดงานพิธีสืบชะตายิ่งใหญ่ โดยงานพิธีครั้งนี้ได้เชิญ ลป.ครูบาคำตั๋น วัดย่าพาย อายุ 92ปี-ลป.ครูบาแก้ว วัดบ่อสร้าง อายุ 87ปี-ครูบาบุญมา วัดกองทราย อายุ 72ปี- ครูบาทองสุข วัดบวกครกน้อย อายุ 56 ปีทั้งหมดล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือพร้อมพระพิธีธรรม32รูปสวดชะยันโต พร้อมกันนี้ได้เชิญ อ.เขียว เทพทอง มาเป็นเจ้าพิธีและร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพระอุโบสถ ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น


วัดแม่ตะไคร้เชิญ อ.เขียวเป็นเจ้าพิธีและร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในงานพิธีสืบชะตาอายุครบ 52ปี

พระใบฏีกาเทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ จัดงานบุญใหญ่ฉลองอายุ52ปี จัดงานพิธีสืบชะตายิ่งใหญ่ โดยงานพิธีครั้งนี้ได้เชิญ ลป.ครูบาคำตั๋น วัดย่าพาย อายุ 92ปี-ลป.ครูบาแก้ว วัดบ่อสร้าง อายุ 87ปี-ครูบาบุญมา วัดกองทราย อายุ 72ปี- ครูบาทองสุข วัดบวกครกน้อย อายุ 56 ปีทั้งหมดล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือพร้อมพระพิธีธรรม32รูปสวดชะยันโต พร้อมกันนี้ได้เชิญ อ.เขียว เทพทอง มาเป็นเจ้าพิธีและร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพระอุโบสถ ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น


Wat Meatakri By Pra Baidekar Theinchai Supatto, Chiang Mai. Favors large organized to celebrate 52 years. Held a great ritual. The ceremony was not invited. LP. Kumtan, wat ya pie 92 years - Lp.Kuba Kaew, Wat Borsarng 87 years - Lp.Boonma,Wat Kongsai for 72 years - Kuba,Thong Suk Wat Boungclocknoi 56 years old, all are God. Quick said the North was wrong with the 32's intercession prayer lean growth. Enclosed is invited., Aj,Keaw Thept Tong goddess gold to join the ceremony and chanted sacred objects in the temple. Among the students who attended this warm.