วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

อ.เขียว เทพทอง-เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ ร่วมสานโครงการอุทยานหลวงปู่ทวด

อ.เขียว เทพทองจับมือพระใบฏีกาเทียนชัย สุภัทโท ออกโรงสานต่อ

ช่วยหาปัจจัยร่วมสร้างโครงการอุทยานหลวงปู่ทวด

          พระใบฏีกาเทียนชัย เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้กล่าวว่า อุทยานหลวงปู่ทวดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดแม่ตะไคร้โดยพระใบฏีกาเทียนชัย สุภัทโทได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่11เมษายน พ.ศ. 2551โดยตอกเสาเข็มเฉพาะส่วนของโครงสร้างคอนกรีตไปจำนวน 86ต้น ด้วยงบประมาณในครั้งแรกที่ได้ตั้งไว้ 50ล้านบาท องค์หลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองทั้งองค์ ความสูงทั้งแต่เท้าจรดปลายกรด25เมตรน้ำหนักรวมราว 70ตัน(โดยประมาณ)ใช้ทองเหลือไปทั้งสิ้น 24,500,000บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาท) โครงสร้างในการยึดองค์หลวงปู่เป็นโครงเหล็ก I-Beam ใช้งบประมาณในโครงสร้างพร้อมค่าเครื่องจักรในการประกอบองค์หลวงปู่ไปราว7ล้าน      
           ในส่วนโครงสร้างของฐานนั้นโครงสร้างส่วนฐานขององค์หลวงปู่ทวดเป็นคอนกรีตเสริมตั้งอยู่บนพื้นที่ 3ไร่มีความสูง24เมตรเป็นอาคาร5ชั้นรวมความสูงจากพื้นดินถึงปลายกรดเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีความสูงรวม49เมตรหรือ (เทียบเท่ากับอาคารคอนกรีตสูงราว14ชั้น) โดยตามโครงการที่วางไว้นั้นภายในเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดมีลิฟ2ตัวอยู่ภายในใช้เวลาในการก่อสร้างไปแล้วราว6ปีใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปแล้วราว52ล้านบาท และยังคงเดินหน้าก่อสร้างต่อไปตามกำลังทรัพย์ที่สาธุชนได้ช่วยกันนำเอามาบริจาคสร้างตามกำลังศรัทธา อย่างไรก็ดีถึงปัจจุบันอุทยานแม่ตะไคร้ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกราว 20-25ล้านบาทจึงจะแล้วเสร็จตามเจตนาที่ได้ตั้งไว้
         อ.เขียว กล่าวว่า ตั้งแต่ได้รับคำเชิญจาก พระใบฏีกาเทียนชัย เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ให้เข้ามาร่วมงานพิธีสมโภชน์องค์หลวงปู่ทวดเมื่อวันที่ 3มีนาคม พ.ศ.2557ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้เข้าร่วมงานในพิธีต่างๆของทางวัดแม่ตะไคร้ตลอดมา โดยเงินรายได้จากสาธุชนผู้ศรัทธาที่ร่วมบริจาคไม่ว่าปัจจัยค่าเดินทาง-ปัจจัยค่างานพิธีครอบครู-สักยันต์-ตรวจดวงชะตา หรืองานพิธีใดๆก็ตามที่ทางวัดได้เอ่ยปากเรียกตนเองได้ยกให้ทางวัดทั้งหมดถือว่าได้ปวารณาร่วมบุญกับทางวัดเพื่อสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดที่ตนเองศรัทธาไปแล้วและเชื่อว่าบารมีหลวงปู่จะคุ้มครองผู้ร่วมบุญทุกท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
          เพราะจากงานสมโถชน์ที่ผ่านมาผู้ที่มาร่วมงานพิธีครั้งนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นท้องฟ้าที่สว่างไสวกลับพลันมึดสนิท  พระพายกรรโชคแรงมาก ฝนก็เริ่มโปรยปรายลงมา เป็นอยู่อย่างนั้นราว10นาที หลังจากนั้นท้องฟ้าก็กลับคืนสว่างไสวเป็นปกติดังเดิม เสียงร้องจากผู้ที่เข้าร่วมในงานพิธีเอ่ยพระคาถา “นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา”ขึ้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่มีการนัดหมายเป็นอัศจรรย์ เหมือนสัญญาณบอกว่าท่านได้รับรู้ในงานพิธีที่บวงสรวงท่านในครั้งนี้หลายคนถึงกับน้ำตาไหลท่ามกลางความปลื้มปิติโดยทั่วกัน
   


Ajarn Keaw   leaf hand the Monk , Supatra's premiere continuing Help build the park Luang Pu Tuad.
The leaves hang candles Abbot said Supatra's Park Luang Pu  Tuad, Mountain State Park is located on my Luang Pu Tuad., Ta north. Mae On, Chiang Mai. Wat grass by the blade Supreme candles. Supatra's was created on 11 April 2551 by the pile of concrete structures to 86 early in the first with a budget of 50 million baht has set his grandfather made ​​of brass. Buddha The height of the toe to the total weight of approximately 25 meters acids. 70 tons (approximately) of the total gold. THB 24,500,000 (Twenty four million five hundred thousand Baht) What is the structure of the seizure of the steel I-Beam frame structure with the machines in the budget of $ 7 million to his park Luang Pu Tuad .
The structure of the base is the base structure of his Luang Pu Tuad , is located on the concrete. 3 acres with a height of 24 meters, a 5-storey building as the height from the ground to the acid when completed, will have a total height of 49 meters. (Equivalent to a concrete building height of approximately 14 storeys) and plan to put it in a museum Luang Pu Tuad  with lift 2 within the time and is now 6 years spent in construction to approximately 52 million baht. And continue the construction as funds are congregants helped bring donations to build the capacity of faith. However, the current park Luang Pu Tuad , the lack of funding for the construction of the rail. 20-25 million baht to complete the intended set.
Ajarn Keaw Thept tong said that since invited. The leaves hang candles Abbot lemongrass mother to join his Luang Pu Tuad Sayangponk ceremony on March 3, 2557, after it was joined at the ceremony in the temple of my grass all along. The proceeds from the faithful congregants to donate whether the travel factor - a factor the ceremonial head teacher - tattoo - Check your horoscope. Or any of the temple ceremony implores the person is deemed to have given the measure of merit associated with the temple to dedicate the park to grandfather their faith and believe that Luang Pu would protect. DID you to find happiness, but protects from harm.
Because of the jar Beach County and the people who attended this ceremony saw that there was a sign up at the bright sky suddenly dark back there. Or the pie very lucky Rain began falling That is about 10 minutes. After that, the sky was again bright as normal as before. The cries of those who attended the ceremony said the spell. came together without dating is fantastic. As a sign that he recognized in a ceremony at the sacrifice of many of you in this with joy amid tears by.