วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ททบ.5สัมภาษณ์ความคิดเห็น อ.เขียว เทพทอง เรื่องกระสือกับความเชื่อ


อ.เขียว เทพทอง ได้ให้ความคิดเห็นในรายการ “บันทึกลึกลับ” เกี่ยวกับเรื่องราวของกระสือและนางไม้ ว่าเป็นความเชื่อที่มีการอ้างอิงด้วยการบันทึกอีกทั้งได้รับฟังจากปากหนึ่งมาสู่ปากหนึ่งข้ามยุคข้ามสมัยมา จนตราบกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งมีมาแต่โบราณสามารถเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จึงได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้Aj.Keaw Thepthong have to comment on the list. "Mysterious" about the story of filth-eating spirit and nymphs. That is believed to contain a reference to the record, and have been hearing from mouth to mouth across the across the display. Until now, as long as Which has since ancient times to believe that is what these events actually occurred. Discussion was brought out to obtain perceptions aware of these stories.

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ททบ.5สัมภาษณ์ความเห็น อ.เขียว เทพทอง เรื่องนางไม้ในความเชื่อ


อ.เขียว เทพทอง ได้ให้ความคิดเห็นในรายการ “บันทึกลึกลับ” เกี่ยวกับเรื่องราวของกระสือและนางไม้ ว่าเป็นความเชื่อที่มีการอ้างอิงด้วยการบันทึกอีกทั้งได้รับฟังจากปากหนึ่งมาสู่ปากหนึ่งข้ามยุคข้ามสมัยมา จนตราบกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งมีมาแต่โบราณสามารถเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จึงได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้Aj.Keaw Thepthong have to comment on the list. "Mysterious" about the story of filth-eating spirit and nymphs. That is believed to contain a reference to the record, and have been hearing from mouth to mouth across the across the display. Until now, as long as Which has since ancient times to believe that is what these events actually occurred. Discussion was brought out to obtain perceptions aware of these stories.


วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมงานพิธีเสริมดวงชะตาวัดไผ่แปลกแม่ จ.สุพรรณบุรี

อ.เขียว เทพทอง เดินทางไปที่วัดศรีสันต์มณฑาราม(วัดไผ่แปลกแม่)ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  เพื่อเข้าร่วมงานพิธี มหาเทวาภิเษกพร้อมพิธีครอบขันท์ครูสะเดาะห์เคราะห์เสริมดวงชะตาพร้อมกับพระครูสุวรรณธรรมภิมณฑ์ หรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงพ่อสมชาย”ศิษย์เอกหลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง เจ้าตำหรับเหรียญพระชัยหลังช่างอันลือชื่อ เพื่อหาปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างในเวลานี้
Aj.KeawThepthong traveling toTemple Sri Sant Monta (Wat Phai palk mae), Supanburi to attend the ceremony. Maha Deva Jubilee House crow and cover the ceremony to exorcise the teacher cursed fortune Governance Panel Discussion with Provost Suwan tampimon. Also known as "Pastor Smith" disciple Luang Phor Huat. Wat Pho Dave Phra Chai Lang Chang famous. Factors for building a new hall under construction at this time.

อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมงานพิธีสะเดาะห์เคราะเสริมดวงชะตา หาปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญวัดไผ่แปลกแม่ จ.สุพรรณบุรี 6มิ.ย.57Aj.KeawThepthong traveling toTemple Sri Sant Monta (Wat Phai palk mae), Supanburi to attend the ceremony. Maha Deva Jubilee House crow and cover the ceremony to exorcise the teacher cursed fortune Governance Panel Discussion with Provost Suwan tampimon. Also known as "Pastor Smith" disciple Luang Phor Huat. Wat Pho Dave Phra Chai Lang Chang famous. Factors for building a new hall under construction at this time.

อ.เขียว เทพทอง ลงนะหน้าทองให้กับลูกศิษย์ที่เข้าร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษกวัดไผ่แปลกแม่ จ.สุพรรณบุรี
Aj.KeawThepthong traveling toTemple Sri Sant Monta (Wat Phai palk mae), Supanburi to attend the ceremony. Maha Deva Jubilee House crow and cover the ceremony to exorcise the teacher cursed fortune Governance Panel Discussion with Provost Suwan tampimon. Also known as "Pastor Smith" disciple Luang Phor Huat. Wat Pho Dave Phra Chai Lang Chang famous. Factors for building a new hall under construction at this time.