วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

นายประเสริฐ เทพศรี ช่างภาพสื่อมวลชน เดินทางเข้าพบ อ.เขียว ให้ลงของเพื่อความเป็นศิริมงคล

ช่างภาพสื่อมวลชนจาก สำนักข่าวเนชั่นมัลติมิเดี่ยจำกัด(มหาชน) นาย ประเสริฐ เทพศรี เข้าพบ อ.เขียวเพื่อให้ลงนะเมตตาให้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 press photographers,Nation Multimedia Bermudian Limited (the Company) Mr.Parsert Thepsri met Ajarn Keaw to me to give to the progress in the work