วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ จัดงานบุญใหญ่ เปิดพระอุโบสถงานพิธีสิบชะตาฉลองอายุ

เปิดพระอุโบสถงานพิธีสิบชะตาฉลองอายุ
พระใบฏีกาเทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ จัดงานบุญใหญ่ฉลองอายุ52ปี จัดงานพิธีสืบชะตายิ่งใหญ่ โดยงานพิธีครั้งนี้ได้เชิญ ลป.ครูบาคำตั๋น วัดย่าพาย อายุ 92ปี-ลป.ครูบาแก้ว วัดบ่อสร้าง อายุ 87ปี-ครูบาบุญมา วัดกองทราย อายุ 72ปี- ครูบาทองสุข วัดบวกครกน้อย อายุ 56 ปีทั้งหมดล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือพร้อมพระพิธีธรรม32รูปสวดชะยันโต พร้อมกันนี้ได้เชิญ อ.เขียว เทพทอง มาเป็นเจ้าพิธีและร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพระอุโบสถ ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น
Opening ceremony of the temple celebrated destiny.

The leaves hang candles Supatra's wat Meatrakri Chiang Mai. Favors large organized to celebrate 52 years. Held a great ritual. The ceremony was not invited. LP, kamton wat ya pie 92 years- Lp,kuba kaw Wat Doi 87 years - kuba,Bunma wat kongtry 72 years - Kuba,Thongsuk Wat Buagkrognoi 56 years old, all are God. Quick said the North was wrong with the 32's intercession prayer lean growth. Enclosed is invited., Ajarn Keaw Theptthong to join the ceremony and chanted sacred objects in the temple. Among the students who attended this warm.