วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

No48 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57
No04 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57
No31 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57No44 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57
No35 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57No34 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57No30 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57

No.24 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57
No26 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57

No13 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57No08 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57


 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57 


x

No01 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57

 ไหว้ครู อาจารย์เขียว วันที่ 30/ พย/ 57 


Arjarm Keaw จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.เขียว จัดงานพิธีไหว้บูชาครูขึ้นที่สำนักสักยันต์ รัชดาซอย1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานแน่นขนัด


 Arjarn Keaw Thept thong ceremony to worship at the tattoo teacher Ratchada Soi 1 on 30 November 2557, among students who attend the crowd.