วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.เขียว เทพทอง เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีฤาษีเณร 31.1.58

อ.เขียวเทพทอง เดินทางไปร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีเป่ามนต์จินดามนี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมแจกวัตถุมงคลเงินรายได้ทั้งหมดนำมาสร้างองค์บรมครูฤาษีพรหมเมศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานเนืองแน่น 31.1.58

Ajarn Keaw Thept thong annual trip to attend a blow this precious mantra. Collective Bargaining novice inverted Ayutthaya. Along with all proceeds distributed object used to create the Teacher hermit prom maes, the largest in the country. Among the students who attend the pack,31.1.2015

อ.เขียวเทพทองเข้าร่วมงานไหว้ครูฤาษีเณร 31.1.58 / 3

อ.เขียวเทพทอง เดินทางไปร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีเป่ามนต์จินดามนี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมแจกวัตถุมงคลเงินรายได้ทั้งหมดนำมาสร้างองค์บรมครูฤาษีพรหมเมศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานเนืองแน่น 31.1.58

อ.เขียว เทพทองเข้าร่วมงานไหว้ครูฤาษีเณร 31.1.58 / 2

อ.เขียวเทพทอง เดินทางไปร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีเป่ามนต์จินดามนี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมแจกวัตถุมงคลเงินรายได้ทั้งหมดนำมาสร้างองค์บรมครูฤาษีพรหมเมศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานเนืองแน่น 31.1.58

อ.เขียวเทพทอง เข้าร่วมงานไหว้ครูฤาษีเณร 31.1.58 / 1

อ.เขียวเทพทอง เดินทางไปร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีเป่ามนต์จินดามนี สำนักปฏิบัติธรรมฤๅษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมแจกวัตถุมงคลเงินรายได้ทั้งหมดนำมาสร้างองค์บรมครูฤาษีพรหมเมศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานเนืองแน่น 31.1.58


วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.เขียว-อ.ป้อม รับรางวัล"พระกินรี"ตามโครงการยกย่องและสรรสร้าง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท"

รับรางวัล”พระกินรี”
หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาทินัดดามาตุ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”พระกินรี”เชิดชูเกียรติคุณครั้งที่5 ประจำปี พ.ศ.2558 จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกการพิจารณาตามโครงการยกย่องและสรรสร้าง”คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอบพระยุคลบาท”ทั้งสิ้นจำนวน 210 ท่าน โดยอาจารย์ สุภพ ซ่อมประดิษฐ์(อ.เขียว)และ นส.ธัญญารัตน์ ใจดี(อ.ป้อม)ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ”พระกินรี” พร้อมเหล่าดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทมฯ 26 ม.ค.58

Award for "The Kinnare" ... R. equation fortune Kitiyakara secretary in her memoirs God Worawong Soamsawali King King Award maternal grandson. Came to preside over the ceremony, " The Kinnare " exalted honor of the 5th Annual Conference 2558 organized by the program director of radio, television, newspapers (brightness. NT) to award prizes to those. has been selected for consideration by the praise and create "good thoughts, good society based around at the faces," a total of 210 members of staff may repair lady invention (Ajarn Keaw) and. Miss. Tanya Hughes Generous (Ajarn pom) has been selected to receive the prestigious award, " The Kinnare " with celebrities and famous people in society. The Chulabhorn Research Institute, Lak Si, Bangkok, 26 Jan 58.